AW-529253357

Etiske retningslinjer

Hos Torp Konferansesenter driver vi virksomheten vår på en etisk, ansvarlig og lovlydig måte. Alle ansatte og innleide personer må bidra til dette. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte i selskapet. Daglig leder må sørge for at alle som engasjeres, kjenner til retningslinjene og er egnet for rollen. Disse retningslinjene er viktige for å opprettholde tillit og respekt fra kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Her er de viktigste prinsippene i våre etiske retningslinjer og hva de betyr for vår daglige drift. 

Respekt og inkludering
Vi verdsetter mangfold og inkludering, og behandler alle med respekt og verdighet. Alle, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell legning eller funksjonshemming, skal føle seg velkomne og respekterte. Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering. 

Integritet og åpenhet
Selv om vi ikke faller under Åpenhetsloven, er integritet viktig for oss. Vi handler alltid ærlig og rettferdig, og sørger for at alle avtaler er skriftlige og godt dokumenterte. Informasjonen vi deler skal være korrekt, tydelig og lett tilgjengelig for de som trenger den. 

Bærekraft og miljøansvar
Vi har fokus på bærekraft og miljøvern. Vi jobber kontinuerlig for å minimere vår miljøpåvirkning. Les mer om dette under «Miljø og bærekraft». 

Kundeservice og kvalitet
Kvalitet og kundetilfredshet er viktig for oss. Våre ansatte er opplært til å levere høyest mulig standard på service, og vi setter alltid kundens behov og forventninger først. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og innovere for å møte og overgå kundens forventninger. 

Sikkerhet og helse
Vi prioriterer et trygt og sunt miljø for våre ansatte og gjester. Vi har retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet, og vi vedlikeholder fasilitetene våre regelmessig. Vi samarbeider med lokale myndigheter for å sikre sikkerheten på senteret. 

Etisk forretningspraksis
Selv om vi ikke faller under Åpenhetsloven, følger vi strenge etiske retningslinjer i alle våre forretningsforbindelser. Dette innebærer å unngå interessekonflikter, korrupsjon og bestikkelser. Vi benytter kun leverandører som følger åpenhetsloven eller har solide leveransebetingelser som kan dokumenteres. Alle ansatte i Torp Konferansesenter har lønnsnivåer som følger/er høyere enn tariffsatser. 

Gjennomføring
Ledelsen skal tydeliggjøre de etiske retningslinjene, og alle ansatte må følge dem. Ved tvil skal ansatte rådføre seg med sine overordnede. Brudd på retningslinjene kan føre til disiplinære tiltak. Ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold via selskapets rutiner. Daglig leder har ansvar for implementering og opplæring, og ledere skal sikre at retningslinjene er integrert i virksomhetens aktiviteter og beslutninger. 

Disse retningslinjene skal inngå i ansettelseskontrakter, og ansatte skal delta i relevant opplæring. 

Oppsummering
De etiske retningslinjene hos Torp Konferansesenter er mer enn bare en policy; det er grunnlaget for vår virksomhet. Ved å forplikte oss til respekt, integritet, bærekraft, kvalitet, sikkerhet og etisk forretningspraksis, opprettholder vi høye standarder som gir positive resultater for alle interessenter. Disse prinsippene bidrar til å skape et trygt, inkluderende og ansvarlig miljø hvor både mennesker og virksomhet kan blomstre.