AW-529253357

Miljø og bærekraft

Torp Konferansesenter satser på solenergi og bærekraft

Torp Konferansesenter har tatt et stort skritt mot bærekraft ved å blant annet investere i solcellepaneler. Dette initiativet er en del av en langsiktig visjon for å bruke grønn energi og redusere miljøpåvirkningen.

Ved å installere solcellepaneler produserer senteret en betydelig del av sitt eget energibehov. Dette reduserer både avhengigheten av ikke-fornybare energikilder og karbonavtrykket, og viser et tydelig engasjement for en bærekraftig fremtid.

Solcellepanelene er bare en del av Torp Konferansesenters strategi for bærekraft. Senteret har også innført andre miljøvennlige tiltak, som et dynamisk ventilasjonssystem. Neste steg er å investere i LED-belysning og dette regnes med å være på plass ila. høsten 2024. 

LED-belysning: Energieffektiv, lang levetid og fri for skadelige stoffer.
Dynamisk ventilasjonssystem: Tilpasser lufttilførselen basert på behov og bruker varmepumper for å redusere energiforbruket.

Økonomiske og miljømessige fordeler

Investeringene i solcellepaneler, ventilasjonssystem og LED-belysning gir både miljømessige og økonomiske fordeler. Lavere energikostnader gir besparelser som kan reinvesteres i flere bærekraftstiltak eller forbedringer av gjestefasiliteter, noe som er en vinn-vinn-situasjon for både senteret og kundene.